therapeuten

Leen - Logopediste

Leen Van der Vloet

Over mezelf

Ik studeerde af aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen als logopediste en ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Ondertussen heb ik 10 jaar ervaring in het behandelen van kinderen en jongvolwassenen met problemen of stoornissen i.v.m. taal, articulatie, lezen, rekenen en spellen. Ik heb altijd in een multidisciplinaire praktijk gewerkt. Samenwerken met enthousiaste en gedreven collega’s van verschillende disciplines vind ik een absolute meerwaarde. Om mijn kennis op peil te houden volg ik bijscholingen. Zo volgde ik reeds bijscholingen in verband met studeren met leerstoornissen, executieve functies, diagnostiek en ouderbegeleiding bij meertaligheid, diagnostiek/therapie/maatregelen & aanpassingen i.v.m. lezen, schrijven & rekenen en therapie bij onverstaanbare kinderen. Daarnaast volgde ik een opleiding i.v.m. oromyofunctionele therapie (OMFT). Voor afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, open mondgedrag, foutief slikpatroon,...) kan men dus ook bij mij terecht.

Zoë - Logopediste

Zoë Van Cleemput

Over mezelf

Ik ben Zoë Van Cleemput en studeerde af als logopediste aan de Thomas More hogeschool in Antwerpen. Ik hou ervan om kinderen met een leerstoornis of leerprobleem te begeleiden met moeilijkheden die ze ondervinden bij lezen, spellen en rekenen. Daarnaast begeleid ik ook kinderen met een taal- of articulatiestoornis en oromyofunctionele moeilijkheden (OMFT). Ik ga door middel van spelgerichte therapie op zoek naar de aanpak die het beste past bij jouw kind. Ik ben lid van de Vlaamse vereniging van Logopedisten (VVL).

Nelle - Logopediste

Nelle Verheyen

Over mezelf

Mijn naam is Nelle Verheyen. Ik studeerde af als logopediste aan de KU Leuven. Volwassenen met neurogene communicatiestoornissen zoals afasie, dysartrie, spraakapraxie en cognitieve moeilijkheden kunnen bij mij terecht. Tijdens mijn masterstage kreeg ik de kans ervaring op te doen met deze problematieken. Ik leerde hoe ik een meerwaarde kan betekenen in het zorgproces en mijn interesse hierin groeide sterk. Kinderen met articulatie-, leer- en taalmoeilijkheden kunnen eveneens bij mij terecht. Alsook volgde ik een opleiding i.v.m. oromyofunctionele therapie (OMFT). Ik zie het als een boeiende uitdaging om hen veel bij te leren op een zo leuk mogelijke manier. Samenwerken met verschillende disciplines vind ik een grote meerwaarde. Daarnaast vind ik het belangrijk om mijn wetenschappelijke kennis op peil te houden, door het volgen van bijscholingen en het opvolgen van gerichte literatuur.

Tarieven en terugbetaling bij logopedie


  Gewone tegemoetkoming Verhoogde tegemoetkoming
  Tarief Terugbetaling Tarief Terugbetaling
Bilanzitting (30 min.) € 38,00 € 29,00 € 36,50 € 33,50
Evolutiebilan € 70,00 € 40,50 € 51,50 € 47,00
Sessie van 30 min. € 33,40 € 25,36 € 30,86 € 28,86
Sessie van 30 min. op school € 33,40 € 23,81 € 29,81 € 27,81
Sessie van 60 min. € 66,80 € 50,98 € 61,98 € 57,48

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Kinderen en jongvolwassenen kunnen bij ons terecht voor:

 • articulatie: fonetische en fonologische problemen
 • oromyofunctionele problemen (afwijkende mondgewoonten, bv: foutief slikpatroon, duimzuigen, open mondgedrag,...)
 • vertraagde spraak- en taalontwikkeling
 • spraakstoornissen: verbale dyspraxie
 • taalstoornissen: dysfasie, ...
 • leermoeilijkheden en leerstoornissen:
  • leesmoeilijkheden en dyslexie
  • spellingmoeilijkheden en dysorthografie
  • rekenmoeilijkheden en dyscalculie
  • leer- en studiebegeleiding

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor:

 • neurologische aandoeningen (CVA of beroerte, Parkinson, MS, ALS,…)
  • afasie
  • spraakapraxie
  • dysartrie
  • cognitieve stoornissen

Hoe gaan wij te werk?

We starten met een intakegesprek. We proberen meer inzicht te krijgen in het probleem en kunnen praktische zaken omtrent onderzoek en terugbetaling overlopen.

 • U maakt een afspraak bij een arts voor een voorschrift voor een logopedisch bilan.*
 • Er wordt een onderzoek uitgevoerd. Zo krijgen we een beeld van de vaardigheden. Deze resultaten worden nadien besproken.
 • U maakt een afspraak bij een arts voor een voorschrift voor logopedische therapie.*
 • Logopedische therapie wordt opgestart.
 • Er wordt op een geschikt tijdstip geëvalueerd.
*Dit is niet altijd nodig, dat wordt toegelicht tijdens het intakegesprek.

Bij een eerste intakegesprek dient u de volgende zaken mee te brengen:

 • identiteitskaart
 • klevertje van je mutualiteit
 • eventuele verslagen van eerdere onderzoeken
 • eventuele voorschriften
Bij annulatie vragen we u om een afspraak minimum 24u op voorhand af te zeggen. Dit geeft ons de mogelijkheid om anderen in te plannen en verder te helpen. Indien niet tijdig geannuleerd werd, zal het volledige tarief aangerekend worden. Hiervoor is geen terugbetaling mogelijk.

Onze logopedisten zijn geconventioneerd. Er is terugbetaling via het RIZIV of de mutualiteit mogelijk, afhankelijk van specifieke voorwaarden. Deze verduidelijken we tijdens het intakegesprek. Meer info omtrent tarieven en terugbetaling vindt u hierboven.

CONTACT

Twijfel je of wij jou kunnen helpen?
Neem contact op!

 info@multipraktijk-kiddos.be       +32 495 89 42 30       Eikenlei 37 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor